Autor: Kinga

Royal Coziness

Nie sądziłam, że wrócę jeszcze kiedykolwiek do formy przekazu, jaką jest blog. Jednak jest we mnie silnie zakorzeniona chęć dzielenia się moim światem, a Instagram nie jest według mnie tak osobistym i intymnym (oraz większym, jeśli chodzi o ilość zdjęć etc.) miejscem jak własna strona…