Źródło wszelkich problemów ludzkości

Wiele razy zastanawiałam się czy zabrać głos w jakichś sprawach. Bo wydawało mi się to trochę bez znaczenia, że akurat ja coś powiem. Jednak zmiany trzeba od czegoś zacząć. A coraz mniej jest wolności i bezpieczeństwa na świecie. A są to wartości dla mnie najważniejsze…